Opvallend in het werk van Perbal/Bélibaste is het toepassen van materiaal op een ongebruikelijke manier. Het merendeel van hun driedimensionale werk wordt vervaardigd uit draad dat op een wateroplosbaar vlies wordt aangebracht waarbij het van belang is dat de naailijnen kruisen en in elkaar grijpen om een gefixeerd geheel te vormen. Vervolgens wordt het steunmateriaal opgelost in water en eenmaal opgedroogd blijft er een structuur over die doet denken aan Brusselse kant.

Doorgaans bestaat de werkwijze uit het afzonderlijk vervaardigen van verschillende onderdelen om ze vervolgens op te bouwen tot een sculptuur. Aangezien de draadstructuur op zich niet sterk genoeg is wordt er vaak een draagconstructie gebruikt van metaal of hout. Er wordt steeds gestreefd om die zo fijn mogelijk te houden om de transparantie van het werk niet in de weg te staan.

Het vormgeven in draad is een uiterst langzaam en delicaat proces dat resulteert in transparante en fragiele sculpturen die binnen de beperktheid van het gebruikte medium toch diepte en gelaagdheid uitstralen.

 

Striking in the work of Perbal/Bélibaste is the application of material in an unusual way. Most of their three-dimensional work is made of thread that is applied to a water-soluble membrane, whereby it is important that the sewing lines cross and interlock to form a fixed whole. The support material is then dissolved in water and once dry, a structure reminiscent of Brussels lace remains.

Generally, the process consists of making several parts separately and then building them up into a sculpture. As the thread structure itself is not strong enough, a supporting structure of metal or wood is often used. The aim is always to keep these as fine as possible so as not to impede the transparency of the work.

Shaping in thread is an extremely slow and delicate process that results in transparent and fragile sculptures with depth and layers within the limitations of the medium used.