AKAI ITO 


HOUSE- thread, triplex patula, hand-moulded concrete 92x55x55


KNEELING WOMAN- thread on Japanese paper, glass case 60x60x10


FEET- thread 14x28


BOAT- thread, triplex patula, hand-moulded concrete 65x20x45


SWALLOW- thread, wire, oregon 15x65x35


Akai Ito ontstond in een jaar van existentiële crisis, een jaar waarin alles kapseisde en woelig water moest doorzwommen worden. Deze intense periode werd in kaart gebracht, niet zozeer om de feitelijke gebeurtenissen maar eerder de blijvende indrukken die werden achtergelaten vorm te geven.

Akai Ito is een bekend Aziatisch geloof wijdverbreid in Japan. Volgens deze legende zijn twee mensen met elkaar verbonden door de rode draad van het lot. Symbolisch worden de pinkjes van het paar aan elkaar gebonden.

 


CLOUD-  thread, metal , hand-moulded concrete 40x40x37


 

Akai Ito was created in a year of existential crisis, a year when everything capsized and turbulent waters had to be swum through. This intense period was charted, not necessarily to reflect the factual events but rather to shape the lasting impressions left behind.

Akai Ito is a well-known Asian belief widespread in Japan. According to this legend, two people are linked by the red thread of fate. Symbolically, the pair's little fingers are tied together.

 


YUMI BOW- pineneedles, thread, feather, orache, oak 45x13x44


KIMONOS- pineneedles, nori, gold leaf, ginkgo biloba, oak 90x32x13


BIRDS 1- thread, poppy stems , hand-moulded concrete 48x32x32


WINGS- thread, galvanised copper, hand-moulded concrete 37x56x32


BRIDGE- thread, pineneedles, bluestone 39x50x10


BIRDS 2- ivy branch, thread, oak 48x32x32