POSEIDON DOESN'T LIKE SOUP


In 2019 worden Perbal/Bélibaste gevraagd voor een groepstentoonstelling over plastiekvervuiling in rivieren en oceanen. Samen met leerlingen van de Kunstacademie Niel,  cliënten van De Cirkel en kunstenaars  Zjos Meyvis en Anny De Bie klagen ze met de tentoonstelling 'Poseidon doesn't like soup' deze milieuproblematiek aan.

Bij alle werken die Perbal/Bélibaste maken, hoort er een verhaal, een bezorgdheid, een subtiele bedenking. Het was nochtans geen vooropgesteld plan om met hun werk in te spelen op wat er leeft in de maatschappij, toch willen ze zorgen dat hun werk enige relevantie heeft. Al is het alleen maar om duidelijk te maken dat de toestand van de wereld, of het nu gaat over oorlogsconflicten, milieu of maatschappij hen niet onverschillig laat. Perbal/Bélibaste kiezen met hun werk voor de weg van verstild activisme.

 

 

 


CLEANING UP THE HOUSE - seashell, plastic, clay

GREAT BARRIER REEF RACE AGAINST TIME - fishhook, shell, seaweed, plastic

SAVE OUR SOULS - rice paper, plastic, thread 


In 2019, Perbal/Bélibaste are being asked for a group exhibition on plastic pollution in rivers and oceans. Together with students of the Art Academy Niel, clients of De Cirkel and artists Zjos Meyvis and Anny De Bie, they denounce this environmental issue with the exhibition "Poseidon doesn't like soup".
With all the works Perbal/Bélibaste make, there is a story, a concern, a subtle reflection. Even though it was not a preconceived plan to respond to what is going on in society with their work, they want to ensure that their work has some relevance. If only to make it clear that they are not indifferent to the state of the world, regardless of whether it concerns war conflicts, the environment or society.
Perbal/Bélibaste choose the path of serene activism with their work.

 


EATING FISH IS HEALTHY - plastic, thread