Perbal/Bélibaste delen huis, gezin, atelier en kunstzinnig werk. Ze creëerden de jongste jaren een verzameling beeldend werk met een bijzondere eigenheid. Persoonlijke herinneringen, hun gezamenlijke geschiedenis en eigen impressie van de huidige tijdsgeest vormen het belangrijkste uitgangspunt. Het duo vertelt haar verhaal vanuit subtiliteiten en kiest bewust voor de weg van verstilling. Hiërarchie speelt in hun samenwerking geen rol. Van wie welk idee oorspronkelijk was, heeft geen belang. Ideeën vermengen zich op een symbiotische manier en creëren zo een boeiende dynamiek.

Het kunstenaarsduo is niet goed te plaatsen in een traditie of stroming, ze drukt zich wellicht het beste uit in het figuratieve, al kunnen er sporadisch abstracte werken ontstaan. Hun werk oogt fragiel en wordt veelal gemaakt uit draad in combinatie met hout, steen, metaal of andere natuurlijke materialen.

Perbal/Bélibaste zijn autodidact.

 

Perbal/Bélibaste share a home, family, studio and artistic work. In recent years, they have created a collection of visual artwork with a special individuality. Personal memories, their shared history and their own impression of the current times form the most important starting point. The duo tells its story from subtleties and deliberately chooses the path of stillness. Hierarchy has no place in their collaboration. Whose idea it was initially is of no importance. Ideas mix in a symbiotic way and create a fascinating dynamic.

The artist duo cannot easily be classified in a tradition or art movement; they probably express themselves best in the figurative, although they may occasionally produce abstract works. Their work looks fragile and is usually made of thread in combination with wood, stone, metal or other natural materials.

Perbal/Bélibaste are autodidact.