INDIGENOUS COLOURS 


Indigenous Colours is een collectie in wording.

Perbal/Bélibaste verdiepen zich  in de wijsheid van de inheemse volkeren. Hoe gaan zij om met hun natuurlijke habitat? Welke kennis hebben zij? Wat kunnen wij leren van hen? Momenteel wordt er geëxperimenteerd met kleuren, vormen en patronen van verschillende etniciteiten. Worden het maskers of sculpturen? Dat weten ze nog niet. Werken laat zichzelf ontstaan en resulteren vaak in een collectie die de kunstenaars niet voor ogen hadden. Wordt vervolgd.


INSPIRADO POR SKARBOVIK  - thread, wire, oak

JARRÓN DE LA FERTILIDAD - thread, copper, pine needles


Indigenous Colours is a collection in progress. Perbal/Bélibaste explore the wisdom of indigenous peoples. How do they interact with their natural habitat? What knowledge do they have? What can we learn from them? It is currently experimenting with colours, shapes and patterns of different ethnicities. Will these become masks or sculptures? They don't know yet. Works let themselves emerge and often result in a collection the artists did not have in mind. To be continued.